Elektrické varidlo MBM

MODEL:  E26
Napájanie:  400V / 4100w
Rozmery: mm 400x600x290
Cenníková cena:    670,-€ bez DPH

Predajná cena: 335,-€ bez DPH